ANVÄNDARAVTAL

För att få använda playpark.se's hemsidas tjänster krävs det att du har ett registrerat medlems konto. Innan du blir medlem måste du läsa och godkänna följande regler och riktlinjer:

Förändringar

Regler, riktlinjer och villkor kan ändras. Det är användarens ansvar att hålla sig uppdaterad. När ändringar senaste skedde visas längst ner på denna sida.

Moderering

Moderering och daglig drift utav forumet sköts av företroendevalda medlemmar, så kallade moderatorer.

Rättigheter

playpark.se hävdar ingen äganderätt till någon användargenererad information. Genom att använda playpark.se's tjänster och generera innehåll ger du oss dock obegränsat tillstånd att globalt och royaltyfritt reproducera, anpassa och publicera materialet.

Personlig integritet

All inkommande datakommunikation lagras och kan användas för att följa upp eventuella missbruk av tjänsten, alternativt användas inom lagens ramar.

Informationen lagras även på servrar som inte nås via playpark.se i syfte att använda den som backup och kunna återställa systemet vid oväntade händelser. Endast dem 30 senaste dagarnas information lagras som backup.

HEMSIDA REGLER & RIKTLINJER

§1 Rubrik

Trådens rubrik ska ge en korrekt bild av vad tråden handlar om.

§2 Trådstart och forumval

Se till att du postar ditt inlägg i rätt underforum. Inlägget skall ha anknytning till det ämne forumet avser. Om det redan finns en lämplig tråd för ditt inlägg, skapa inte en ny.

§3 Trams och off-topic

Inlägg som klassificeras som off-topic eller trams kan raderas utan förvarning och/eller motivering.

§4 Korspostning

Det är inte tillåtet att korsposta, det vill säga posta liknande inlägg i flera olika trådar.

§5 Avatar och signatur

Din avatar får inte innehålla något som kan uppfattas som olämpligt. Din avatar och signatur måste följa forumets regler och riktlinjer.

§6 Falsk ryktesspridning

Det är inte tillåtet att sprida påhittade uppgifter.

§7 Spoilerfunktionen

Vid postande av information som kan ses som känslig för andra, till exempel hur serier eller filmer slutar, ska spoilerfunktionen användas, om den finns.

§8 Bump

Det är förbjudet att väcka gamla trådar till liv om de inte längre är relevanta.

§9 Upphovsrättsskyddat material

Det är förbjudet att sprida eller publicera upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd.

§10 Uppvigling

Det är strängt förbjudet att uppvigla och/eller organisera brottslig verksamhet från forumet.

§11 Pornografisk innehåll

Det är inte tillåtet att sprida och/eller efterfråga pornografiskt material.

§12 Användarnas anonymitet

Det är inte tillåtet att leta efter, posta, eller hota om att posta personliga uppgifter eller liknande information av en annan användare. Det är dock tillåtet att hänvisa eller posta personlig information som användaren i fråga själv redan uppgett på forumet. Det är inte heller tillåtet att koppla samman alternativa konto eller liknande mellan playpark.se's forum och andra.

§13 Flera konton

Det är inte tillåtet att ha flera konton.

§14 Hot och personangrepp

Personangrepp, trakasserier, hot eller liknande är strängt förbjudet.

§15 Narkotikahandel

All form av narkotikahandel är förbjuden.

§16 Spridning av datavirus och annan skadlig kod

Det är strängt förbjudet att medvetet sprida länkar till datavirus eller annan skadlig kod.

§17 Politik snack och diskussioner

Detta hör hemma och skall endast diskuteras på politik delen av forumet.

18 Politik i profilbild och signatur

Det är förbjudet att uttrycka politiska åsikter i profilbild och/eller i din signatur.

§19 Ohörsamhet

Ohörsamhet kan leda till varningar och/eller avstängningar. Bedömning sker unikt för varje fall.

§20 Kvalitet framför kvantitet

Det är strängt förbjudet att motarbeta den fria debatten i forumet. Det är även förbjudet att publicera inlägg som har låg kvalitet eller saknar diskussionsvärde.

§21 Användarnamn

Användarnamn som anses vara förväxlingsbara med någon annan medlem alternativt kan ses som en roll du inte befattar är förbjudna.

§22 Personliga ärenden

Personliga ärenden, diskussioner eller liknande skall inte ske i forumet. Använd istället PM funktionen.

§23 Svensk lag

Allt postande och innehåll skall följa svensk lag.

§24 Marknadsföring och annonsering

Det är i normala fallet förbjudet att annonsera och/eller marknadsföra egen eller andras verksamhet. Om du vill annonsera, kontakta [email protected].

§25 Användare

Alla användarkonton är personliga och får varken överlåtas eller säljas. Det är även förbjudet att skapa ett nytt konto om ditt förra blir avstängt.

§26 Synpunkter på moderering

Vid synpunkter på ett modereringsfall, vänligen kontakta oss på [email protected].

Senast ändrad

14 Oktober 2017